Lantmännen Cerealia


Lasse Jensen, Cerealia

Lantmannen Cerealia, til dagligt kaldet HavneMøllen i Vejle, er en af Europas mest moderne møller og blev taget i brug i 2008.

Her producerer Lantmännen Cerealia først og fremmest kornbaserede produkter som mel, melblandinger og gryn.

Administrationsbygningen, som er af en ældre årgang, blev ventileret med et anlæg der gav anledning til trækgener.

Man overvejede at bygge et nyt anlæg, men omkostningerne og især generne ved en total ombygning gjorde at man holdt igen.

Lasse Jensen, produktionschef hos Cerealia, fortæller: ”Vi kontaktede Venco Ventilation for om muligt at finde en alternativ løsning.

Ifølge Venco's analyse var problemerne koncentreret om fordeling af indblæsningsluften, og Venco kunne dokumentere, at med forholdsvis små ændringer var det muligt at opnå tilfredsstillende forhold i kontorerne. En lokal prøve viste at det var korrekt, hvorefter hele anlægget blev ombygget.

Med Venco's løsning oplever vi nu et tilfredsstillende indeklima, og glæder os over de mange penge og gener med byggerod vi har sparet, og som en total ombygning ville have krævet”.