Dan Cake


Ole Hein, Dan Cake

Dan Cake, som er den førende og foretrukne leverandør af skærekager og roulader til det nordeuropæiske marked, lægger bl.a. vægt på at være en god og sund arbejdsplads.

Dan Cake arbejder derfor med at udvikle arbejdsprocesserne i retning af optimal sundhed og sikkerhed.

Håndtering af råvarer sker for det meste automatisk, men hvor mennesker er involveret er der fokus på såvel ergonomi som indeklima.

I forbindelse med håndtering af kakaopulver har Dan Cake ønsket at begrænse støvudviklingen til omgivelserne, og har i den forbindelse spurgt Venco Ventilation om ideer til at optimere processen.

Ole Hein, som er teknisk chef hos Dan Cake, udtaler: ”Vi kontaktede Venco Ventilation, som har indgående erfaring med miljøopgaver. Udfordringen var at skabe en udsugning som kunne fange kakaostøv uden at være i vejen for arbejdsprocessen.”

Valget af udsugningsmetode faldt på en stor Tornado-kåbe af fabrikat Geovent.
Udsugningskåben har den egenskab at gribeevnen for støv fremmes betydeligt ved hjælp af indbyggede indblæsningsdyser, som skaber en induktionsvirkning og dermed trækker støvet ind i udsugningskåben.

Venco Ventilation installerede udsugningsanlægget, og indregulerede dyser og luftmængde.

Ole Hein understreger at det var en vanskelig opgave, men at det ønskede resultat blev opnået med få tilretninger. ”Jeg er tilfreds med den måde opgaven blev løst på og kan anbefale Venco Ventilation som en god sparringspartner og entreprenør” udtaler Ole Hein.